Ugunsdrošība

Kas ir ugunsdrošība?

– Pasākumu kopums, lai novērstu ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Uzdevumi:

  1. Informēt un izglītot nodarbinātos par veicamajiem pasākumiem ugunsdrošības jomā, kā arī rīcība ugunsgrēka gadījumā;
  2. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu ugunsgrēka rašanos.

Kam ir nepieciešama ugunsdrošība?

– Visiem uzņēmuma un iestādes objektiem.

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 

  • ugunsdrošības dokumentācijas (instrukciju, rīkojumu, noteikumu, žurnālu u.c.) izstrāde vai pilnveide;
  • ugunsdrošības sākotnējo un atkārtoto instruktāžu veikšana un praktiskā apmācība;
  • informēšana un konsultēšana par izmaiņām ugunsdrošības normatīvajos aktos;
  • nepieciešamo ugunsdrošības zīmju noteikšana un izvietošana;
  • ugunsdzēsības līdzekļu skaita, veida un atrašanās vietu noteikšana, ugunsdzēsības līdzekļu reģistra izstrāde;
  • apmācību organizēšana ugunsdrošības jautājumos;
  • darba devēju vai darbinieku konsultēšana un tiesību pārstāvēšana Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestā;
  • evakuācijas plānu izstrāde un aktualizācija;

5canstockphoto8301983