Par mums

SIA „PAR DROŠU DARBU” izveidots, lai sniegtu augstas kvalitātes darba aizsardzības pakalpojumus.
Sniedzot savus pakalpojumus, mums ir svarīgi panākt, lai uzņēmuma vadība iegūtu mieru – ka nebūs problēmas no VDI vai VID un ka, tomēr notiekot nelaimes gadījumam darbā, netiks ierosināts kriminālprocess ar ilggadēju tiesāšanos, administratīvo sodu un kompensāciju izmaksu cietušajam!
Mūsu sadarbības modelis ir tieši atkarīgs no Jūsu vēlmēm.
Cenas ir tirgum atbilstošas un elastīgas.

Ilona Zukova (2)

Ilona Zvonkova – SIA “PAR DROŠU DARBU” dibinātāja un vadošais speciālists.

Ilona darba aizsardzības jomā darbojas kopš 2004.gada. Guvusi lielu praktisko pieredzi tādās jomās kā: metālapstrāde, būvniecība, lauksaimniecība, transporta nozare u.c.

2006.gadā ieguva 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā.

2011. un 2016.gadā kārtojusi sertifikācijas eksāmenus, tādējādi pierādot savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

Ilona pastāvīgi profesionāli pilnveidojas, apmeklējot dažādus darba aizsardzības seminārus, kursus, un lasot jaunāko literatūru par aktualitātēm darba aizsardzības jomā ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.