Civilā aizsardzība

Kas ir civilā aizsardzība?

Pasākumu kopums, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem.

Uzdevumi:

  1. veikt katastrofu pārvaldīšanu;
  2. sniegt palīdzību katastrofas cietušajiem;
  3. samazināt katastrofu radīto un iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

Kam nepieciešama civilā aizsardzība?

 

  1. paaugstinātas bīstamības objektiem;
  2. objektam, kurā var atrasties vairāk kā 50 cilvēki;
  3. pašvaldības un valsts iestādēm.

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 

  • civilo aizsardzības plānu izstrāde;
  • evakuācijas plānu izstrāde un aktualizācija;
  • nepieciešamās praktiskās apmācības.

6canstockphoto1885473